Teremtésvédelem – Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

Teremtésvédelem

Nobilis Márió atya imája:

Urunk Jézus Krisztus,

Akiben, Akire tekintve és Aki által

az Atya mindent teremtett

és Aki megtestesülésed, kereszthalálod és feltámadásod titkában

új módon ajándékoztad nekünk

ennek és az eljövendő világnak életét,

téríts meg minket,

és Szentlelked ajándékával

taníts meg jól szeretnünk ezt a világot,

hogy Veled munkálkodva érte

az ígért új ég és új föld

boldog részesei lehessünk.