^Fel
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

Karácsonyi Szent mise,Betlehemes játék

Karácsonyi Szent mise és Betlehemes játék a Magyarok Nagyasszonya Templomban.

 

 

 

4. hét - Szeretet gyertyája

Iskolánk adventi koszorúján a mai napon meggyújtottuk a negyedik adventi gyertyát.

 

 

 

 

Adventi gyertyagyújtás- harmadik gyertya

3. hét - Öröm gyertyája

Iskolánk adventi koszorúján a mai napon meggyújtottuk a harmadik adventi gyertyát.  Ezüstvasárnapon teológiai szempontból az öröm kerül a középpontba. Ekkor kell a rózsaszín gyertyát meggyújtani, amely egy kis szünetet jelent a lila bűnbánatban, és örömet jelent Jézus Krisztus közeledő megszületésének. 

Az 5.a és a 3.a osztályos tanulók köszöntötték az Öröm gyertyáját

 

 

Adventi gyertyagyújtás- második gyertya

Iskolánk adventi koszorúján a mai napon meggyújtottuk a második adventi gyertyát.Az 5.a és a 3.b osztályos tanulók köszöntötték a remény gyertyáját.

 

 

 

 

 

 

Adventi gyertyagyújtás- első gyertya

ADVENTI GYERTYÁK

"Adventkor a XIX–XX. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1840-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 

Múlt héten mi is elkészítettük az osztályok hagyományos adventi koszorúit. 

A gyertyákat vasárnaponként szokás meggyújtani, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. 
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hit, remény, szeretet, öröm.
- Ez utóbbiról gyakran- tévesen- azt hiszik, hogy a negyedik vasárnapon kell meggyújtani, de valójában advent harmadik vasárnapja az "örömvasárnap"- ami a böjtbe egy kis vidámságot hoz, hogy már közel van Krisztus eljövetele, azaz a Karácsony. 

Advent első vasárnapja 
Időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila."

 

 

 

PáterRock

A Páterrock „koncertje” a Tiszaújvárosi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban

 

 

A tiszaújvárosi egyházi iskolák diákjainak adott koncertet 2013. december 12-én 15.00-tól a Páterrock együttes.

A zenekar öt fiatal atyából áll, akik az Egri Főegyházmegyében teljesítenek papi szolgálatot. Zenéjükkel szeretnék a fiatalokhoz eljuttatni Isten üzenetét.

A koncerten világi dalok, evangéliumok és zsoltárok modern feldolgozásban szólaltak meg, melyet a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Közös énekkel és sok tapssal köszönték meg az együttesnek a vidám délutánt. 

 

 

Mikulás érkezett az iskolába

Iskolánkba december 5-én megérkezett a Mikulás. Minden gyerek nagy izgalommal várta, az alsó tagozatos diákok dallal és verssel köszöntötték. A felső tagozatosok Mikulás-napi osztály discokat rendeztek.

 

 

Karácsonyi készülődés

 

 

 

 
 
 

Mezei futóverseny

 

 


 

Csibeavató

 

 

 

 

Kirándulás Lengyelországban

Kirándulás Lengyelországban

 

Iskolánk tanulói Tiszaújváros Város Önkormányzatának támogatásával 2013. november 27. és december 01. között diákcsere program keretében Lengyelországban kiránduláson vettek részt. A vendéglátók tartalmas, élményekben gazdag programokat biztosítottak a tanulóknak. Ottlétük során eljutottak:

Krakkóban a waweli királyi palotához és más nevezetességekhez, kirándultak a Zawiercie Üveggyárba, Zawiercie-ben  szakiskolát látogattak,  Kielkowicach-ban Struc Farmon jártak, Czestochowy híres zarándokhelyén a  Jasna Góra templom és kolostorba is  ellátogattak,  kikapcsolódtak Jura Lazy Aquaparkjában.

 

Köszönetünket fejezzük ki Bráz György Tiszaújváros Polgármesterének és Tiszaújváros Város Önkormányzatának.

 

 

Szüreti mulatság

Szüreti mulatság 

Képek

Hupikék Törpikék dominó cserebere

Az iskola Hupikék Törpikék dominó cserebere napot tartot.

Az eseményől a képeket a dominóra kattintva lehet megtekinteni!

 

Márton nap

"A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsereget, hanem Istent szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesésével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban segítette a rászorulókat.

Szent Márton kultusza a Pannónia területén már a honfoglalás előtt is virágzott. Szent István tisztelete jeléül a zászlaira a hadvezér Márton képét festette. A hagyomány szerint a szent egy álomban sietett a király és az ország védelmére. Így Szent Márton Szűz Mária után az ország patrónusa lett. A pannonhalmi bencés apátság is Márton tiszteletére épült azon a helyen (Savaria Sicca), ahol az egyik hagyomány szerint a szent született. A legújabb kutatások viszont minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy Márton szülővárosa Savaria, vagyis Szombathely.

 

Újbor és lúd

Egy másik változat szerint ez a hagyomány a római időkre nyúlik vissza. November 11-e a naptárban ősidők óta a téli évnegyed kezdő napja: megkóstolták az új bort és az új termés is kitartott bőven, így nagy eszem-iszomot tartottak, hogy jövőre is jó termés legyen mindenhol.A rómaiak Aesculapiust, az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten, Mars szent madara volt. (A madarak gágogásukkal egyszer megmentették Rómát a gallok éjszakai orv rajtaütésétől.) A keresztény naptárban is ez alapján kapott helyeta lúd római neve “avis Martis” (Mars isten madara); régi szófejtéssel „Márton madara”-ként ünnepelték, így nem kellett eltérni a lúdlakomák évnegyedkezdő római szokásától. A reformációnak korában is folytatódott a hagyomány: a protestánsok Luther Márton neve napján emelgették a poharaikat ilyenkor.

 

Márton-napi lakoma

A Márton-napi liba-lakomáról szóló elsőírásos beszámoló 1171-ből származik. Akkoriban ez inkább azzal volt kapcsolatba hozható, hogy Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, a népszokás ilyenkor zárták le az éves gazdasági munkákat, kezdetét vette a természet téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá ráadásként egy libát, mert a szárnyasok nyáron felduzzadt hadát a tél beállta előtt meg kellett tizedelni. E napon kóstolták meg az újbort és vágtak le először tömött libákat. Ám e szokás gyökerei is mélyebbre, az aratási időszak végén álló pogány állatvágási ünnepekre nyúlnak vissza, amelyeket a kereszténység így vett át."

 

Bolhapiac

Bolhapiacot tartott az iskola az udvaron!

A képeket  a képre kattintva lehet elérni!
 

 

Hulladékgyűjtés

2013.szeptember 25-én hulladékgyűjtést rendezett az iskola.

Az eseményről készült fotókat a képre kattintva lehet megtekinteni!

 

 

Zászlóátadás

Zászlóátadás a Magyarok Nagyasszonya római katolikus templomban.

A képek a linkre kattintva lehet megtekinteni.

Képek 

 

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2019