^Fel
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

KÉP

 

Gál Benjáminné IGAZGATÓ tanító, szakértő, tanfelügyelő, közművelődés műveltségi terület, közoktatás vezető
Kapczár Krisztina igazgatóhelyettes

 

magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, szaktanácsadó, művelődésszervező
Martonné Majoros Éva igazgatóhelyettes tanító, testnevelés műveltségi terület, szociálpedagógus
Rácz Mária tanító tanító német műveltségi terület,  magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, német nyelvtanár
Alexa Mónika tanító tanító
Alföldi Ildikó tanár hittan tanár
Ardeyné Tóth Zsuzsa tanár földrajz-rajz szakos tanár
Bejó Lászlóné tanító tanító, ének-zene műveltségi terület
Császár  Zoltán tanár testnevelés-történelem szakos tanár
Dragos Tamás tanár  
dr. Fedákné Simon Mária tanár  
Ferencsikné Hajdú Tünde tanár  
Grúz Lászlóné könyvtáros  
Papp Margit tanár tanító-kémia szakos tanár
Horváth Tünde tanító tanító, matematika műveltségi terület
Kádárné Bereczky Mónika tanító angol nyelvtanár
Kákóczki Zoltánné tanító tanító, testnevelés és könyvtár műveltségi terület
Kerekesné Nagy Noémi tanár/Ideiglenes távollét angol nyelvtanár
Kisné Andráskó Erika tanító tanító, pedagógia műveltségi terület
Kiss Norbert Tamás tanár technika-fizika szakos tanár
Kőteleki Andrea Éva  tanár számítástechnika, magyar nyelv- és irodalom szakos tanár
Mészárosné Zólyomi Gabriella tanár magyar nyelv- és irodalom - ének-zene szakos tanár, gyógypedagógus
Nagy Zsolt Ferenc tanár  
Nemes Nándor tanár testnevelés-földrajz szakos tanár
Oláh Bertalanné tanító tanító, ének műveltségi terület
Orbán Mónika tanár történelem-földrajz szakos tanár, népművelő
Oroszné Kolosai Zsuzsanna tanító tanító, rajz és népművelés műveltségi terület
Prágainé Sóvári Anikó tanár magyar nyelv- és irodalom-orosz szakos tanár, angol nyelvtanár
Siposné Jantek Mária tanító tanító, testnevelés műveltségi terület
Siskáné Nagy Ilona tanár matematika- ének-zene szakos tanár
Somogyiné Szlota Barbara tanító tanító, testnevelés műveltség terület
Székely Pálné tanár hittan tanár
Szilágyi Gyuláné tanár magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, népművelő
Tóth Anita tanító tanító, tánc- és dráma pedagógus  
Uzsoki Aranka tanár hittan tanár  
Vanyó Adél tanító tanító, testnevelés műveltségi terület
Zákány Ferencné tanító tanító

 

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2017