^Fel
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

KÉP

 

Gál Benjáminné IGAZGATÓ tanító, szakértő, tanfelügyelő, közművelődés műveltségi terület, közoktatás vezető
Kapczár Krisztina igazgatóhelyettes

 

magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, szaktanácsadó, művelődésszervező,közoktatás vezető
Martonné Majoros Éva igazgatóhelyettes tanító, testnevelés műveltségi terület, szociálpedagógus,közoktatás vezető
Rácz Mária tanító, tanár tanító német műveltségi terület,  magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, német nyelvtanár,közoktatás vezető
Alexa Mónika tanító tanító
     
Ardeyné Tóth Zsuzsa tanár földrajz-vizuális kultúra szakos tanár
Papp Erika tanító tanító, ének-zene műveltségi terület
Császár  Zoltán tanár testnevelés-történelem szakos tanár,közoktatás vezető
Dragos Tamás tanár görög katolikus hitoktató
dr. Fedákné Simon Mária tanár matematika-kémia szakos tanár
Ferencsikné Hajdú Tünde tanító tanító,testnevelés műveltség terület
Grúz Lászlóné könyvtáros  
     
Horváth Tünde tanító tanító, matematika műveltségi terület
Pogonyi Simon Edit tanár angol nyelvtanár
Kákóczki Zoltánné tanító tanító, testnevelés és könyvtár műveltségi terület
Gyarmati Anikó tanár magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár
Moldván-Dobronyai Anikó tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Kiss Norbert Tamás tanár technika-fizika szakos tanár
Nagy István Károly hitoktató református lelkész
Mészárosné Zólyomi Gabriella tanár magyar nyelv- és irodalom - ének-zene szakos tanár, gyógypedagógus
Nagy Zsolt Ferenc tanító tanító, testnevelés műveltségi terület
Nemes Nándor tanár testnevelés-földrajz szakos tanár, közoktatás vezető
Oláh Bertalanné tanító tanító, ének-zene műveltségi terület
Orbán Mónika tanár történelem-földrajz szakos tanár, népművelő,közoktatás vezető
Oroszné Kolosai Zsuzsanna tanító tanító, vizuális kultúra és népművelés műveltségi terület
Prágainé Sóvári Anikó tanár magyar nyelv- és irodalom-orosz szakos tanár, angol nyelvtanár
Siposné Jantek Mária tanító tanító, testnevelés műveltségi terület
Siskáné Nagy Ilona tanár matematika- ének-zene szakos tanár
Somogyiné Szlota Barbara tanító tanító, testnevelés műveltség terület,közoktatás vezető
Székely Pálné tanár hittan tanár
Fukász László hitoktató református lelkész
Tóth Anita tanító tanító, tánc- és dráma pedagógus  
Jeviczky Ferenc parókus görög katolikus lelkész   
Vanyó Adél tanító tanító, testnevelés műveltségi terület
     

 

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2019